Forside Personer Kommunal- og Regionsrådsvalg 2017 Kalender Nyheder


Kommunal- og Regionsrådsvalg 2017

KandidaterArne Bak Nielsen, Byrådskandidat


Født og opvokset Tulstrup ved Ikast. Drog tidligt ud i den store verden, og kom retur til Ikast for ca. 14 år siden, bosiddende på Jens Holdgårds Vej. Fra august 17 fri torsdag og fredag, som 63 årig gearer jeg ned, og har nu tid til at fordybe mig bl.a. i politik.
Familie: Nethe, gift med i godt 40 år, børn: Jacob, bosiddende Engesvang – folkeskolelærer – Gitte, bosiddende Ikast, sygeplejerske ved hjemmesygeplejen i Ikast – Kristian prof. fodboldspiller og nu assistenttræner v. FCM.
Diakon – Diplomleder fra Danmarks Forvaltningshøjskole.
Bestyrelsesarbejder, var en årrække kaldt til Diakonhøjskolens bestyrelse som formand, og fik sammen med en ny forstander, skolen drejet fra lukningstruet til nu, at skolen fungerer rigtig godt, bl.a. takket være et godt samarbejde med VIA University College, Århus afd. Medlem af Filadelfias bestyrelse, - hospital v. Dianalund.
Job, - konsulent ved Danske Diakonhjem, har mangeårig ledelseserfaring på forskellige plejehjem, bl.a. direktør v. Fortegården, Risskov i Århus, Ringkøbing Plejehjem, Sandfeldgården, Kibæk og flere steder. Har været proceskonsulent, hvor der har været behov, og i samarbejde med udenrigsministeriet – eksport af dansk velfærd, fundet samarbejdspartner i Kina, - var udstationeret i den anledning, - og det blev Shanghai, hvor Danske Diakonhjem, som er Danmarks største private plejehjemsleverandør, nu har et meget stort og omfattende plejecenter og ældreboligkomleks i drift med dansk ledelse. Jeg havde held af at finde den rigtige samarbejdspartner og projektet lykkedes.
Jeg går ind i politik, fordi det er et spændende område, og fordi jeg er overbevist om at kunne bidrage med noget godt til dette, som min erfaring har vist mig i andre bestyrelses- og arbejdssammenhænge.
Mest af alt blev beslutningen om at gå ind som kandidat på liste C, som et markant ønske om at promovere og forsøge at få Annette Mosegaard ind som borgmester. Der er brug for en borgmester, som kan forhandle til alle sider. Borgmesteren er nøgleperson i alle vigtige forhandlinger, så vel indad til i kommunen, som ud. Og der skal vi altså have en, som magter denne vigtige rolle, og som vi som kommune kan være stolte af, og der ser jeg Annette som personen.De frivilliges rum skal plejes og behandles med stor omhu

Når vi på mange plejehjem, - og i mange andre hjem hvor man har behov for ekstra omsorg, som f.eks. vågetjeneste, besøgstjeneste, assistance til aktiviteter m.v., - er det guld værd vi har frivillige som vil påtage sig en opgave.
Vi er mange steder ilde stedt uden denne store og meget engagerede gruppe.
De som benytter sig af denne gave, som frivillige er, bør vide at de frivilliges rum er indrettet, så man kan hjælpe hvis man har tid og lyst, og at man føler man gør en positiv forskel.
Det sidste betyder også at den frivilliges indsats skal påskønnes. Der hvor frivilligheden vokser og giver store ekstra muligheder for omsorg til svage i vort samfund, det er hvor man forstår at påskønne og værdisætte indsatsen.
Jeg forstår godt at Ældrerådet i Ikast-Brande føler sig provokeret af, at blive registreret som arbejdskraft.
En sådan registrering strider mod det jeg igen vil benævne som de frivilliges rum.  Her er man nået til, at arbejdslivet med tilhørende bindinger, registreringer, indberetninger, dokumentationer, vurderinger, medarbejdersamtaler og hvad vi ellers bruger tiden til i arbejdslivet, - er lagt på hylden.  Nu er rummet en hel anden, - og vi arbejder med det som vi har tid, lyst og energi til, - og sidst men ikke mindst, - hvor man gør en positiv forskel.
Vi er mange som er heldige at være født i en rede, hvor vi har oplevet tryghed og et rigt liv i et fantastisk samfund. Der er heldigvis også mange, som vil give noget tilbage, hvor der er behov, og hvor nogle trænger.
 Og jeg er helt enig med ældrerådet og Birgit Worm Kristensen, -fri os for alt i verden fra at frivillige skal ind og vægtes, registreres – og hvad ved jeg.  Pludselig skal man måske igen til at udarbejde arbejdssedler, fraværserklæringer m.v..  .  Fri – man har fået fri fra arbejdet – villig – man vil alligevel gerne gøre en indsats, men på en ny og anderledes måde.

Arne Bak Nielsen
Byrådskandidat liste C, Ikast-Brande Kommune
Jens Holdgårdsvej 102
7430 Ikast

Lad brugeren og hjælperen selv finde ud af hvad der skal gøres.

Kvalitetsstandarder i hjemmeplejen skal væk

Ikast-Brande Kommune har som så mange andre kommuner kvalitetsstandarder som skal regulere mængden, tiden og kvaliteten af ydelsen, f.eks. hos modtagere af hjemmehjælp. Heldigvis sætter man nu i flere kommuner spørgsmålstegn ved det hensigtsmæssige i disse styreredskaber.
Holdningen bliver mere og mere, - lad den enkelte bruger og hjemmehjælperen selv finde ud af, hvad det er som skal hjælpes med. Det vil vise sig, at det er faktisk kun ganske få som vil misbruge gode ordninger, som vi alle er enige om at vi skal værne om. Vi skal bygge på tillid frem for mistillid.
Det skal være mit klare budskab, - væk med mistilliden til vores dygtige personale, og frem med ordninger som fremmer tillid og arbejdsglæde. Hvis man politisk tør, - så lad de som har forstand på det, selv aftale med brugeren, hvor der er behov for hjælp og i hvilken udstrækning.
Når en borger er visiteret til hjælp, så skal den efterfølgende hjælp være efter ”dagens behov”, og ikke efter et skema, som fortæller hvad der må gøres, eller hvad der ikke må gøres.
De få steder man ikke kan finde ud af det, kan man så få en ledelsesperson ind i billedet, i stedet for nu, hvor alt for mange timer bruges til dokumentation og kontrol.
Ordningen vil fremme en klar tredobbelt vinder situation: Bedre økonomi, større arbejdstilfredshed og sidst men ikke mindst, -  større tilfredshed hos brugeren.

Arne Bak Nielsen
Kandidat ved byrådsvalget Ikast Brande, Det konservative Folkeparti
Jens Holdgårdsvej 102
7430 Ikast

Lyt til medarbejderne i ældreplejen

Når man taler om manglende hænder i ældreplejen, er samtalen efterhånden så slidt, at de fleste ikke lytter. Vi kender det fra TV, hvor vi bliver bombarderet med verdens elendigheder så ofte, at vi til sidst kun registrer det, uden at lytte, uden at føle, uden at engagere os. Kommunale politikere kan også blive immune. De kan også høre de samme ting så mange gange, at man ikke lytter - altså lytter og forstår.
Prøv nu på at lytte og forstå dem, som dagligt er ude blandt beboere og hjemmeboende ældre, som har brug for hjælp. Lyt godt efter. Vi har en udfordring på ældreområdet, en stor udfordring med at få fokus rettet op på et område, hvor der gennem flere år er stillet større og større krav. Samtidig er økonomien på området blevet undermineret. Alligevel forventes det fra brugere, beboere og pårørende, at personalet stadig kan give en høj service. Det forventes, at man har tid, og kan give dem, der har behov, den bedste pleje og omsorg. Og naturligvis forventer man det.
Men der er et problem, og problemet er tiltagende. Den største fare ligger i, hvis vore dygtige medarbejdere søger til andre jobmuligheder, fordi man ikke føler sit arbejde som værdsat.
For alle gælder det, at der skal være stolthed i arbejdslivet. Stoltheden får man, når tingene lykkes, og præcist dette har man en stor udfordring med at nå i ældreplejen på grund af, at tiden og ressourcerne bruges forkert. Og hvem vil fortsætte med at gøre et stort arbejde, hvis takken er kritik og nedladenhed over for det, man beskæftiger sig med?
De mennesker på ældreområdet, som vi skal tage os af, har skabt vores velfærd, og det skal vi huske. Velfærd er en god ting, men vi kan kun nyde velfærden, når vi alle er en del af den, og det er vi ikke længere. Familiepolitikken omhandler ikke alene børnene og de unge, den handler altså også om de ældste, som ikke længere kan klare sig selv.