Forside Personer Kommunal- og Regionsrådsvalg 2017 Kalender Nyheder


Kommunal- og Regionsrådsvalg 2017


KandidaterBjarne Raabjerg, Byrådskandidat


Jeg er  født og opvokset i Bækmarksbro ved Lemvig. Samfundssproglig student fra Lemvig Gymnasium.
Civiløkonom med erhvervsengelsk fra Syddansk Universitet i Esbjerg. Læst HD-A på CBS, Handelshøjskolen i København.

Har været radiochef, programchef, radiovært og journalistisk medarbejder i lokalradiobranchen fra 1986 til 2007. Fra 1990 til 2005 på Radio Limfjord i Nykøbing Mors
Driver i dag Raabjerg Media Consult, som leverer lyd til radio- og tv-reklamer, profilvideoer, lydbøger mv. Har siden 2008 været leder af Ikast Bio. Biografen er en foreningsbiograf, som i dag har 3 ansatte og ca. 60 frivillige medarbejdere. Biografen er et vigtigt kulturelt knudepunkt i Ikast, og man arbejder også med en stærk social profil. Frivilligflokken er fra alle sociale lag, og har en mix af mennesker, holdninger og skæbner, der er berigende for alle, der er en del af det.

Familie: Gift med Dina siden 2007, Dina er også politisk aktiv og stiller op til regionsrådet for Konservative Folkeparti.
Har en søn, Nicklas på 18 år, der læser HTX, IT- og kommunikation på Teknisk Gymnasium i Skjern.
To bonusbørn, Alexander på 19 år, der starter uddannelse i militæret til august 2017, og Katharina på 23, der læser sociologi på Aalborg Universitet.

Af tillidshverv kan nævnes:
Bestyrelsesmedlem KOMM, Foreningen af Kommercielle Radio- og Tv-stationer 2000-2003
Bestyrelsesmedlem Ny Alliance 2007
Bestyrelsesmedlem Konservative Ikast-Brande Vælgerforening siden 2015.
Bestyrelsesmedlem Vores Ikast, Formand for udvalget for kultur, sport og foreninger 2014-2017
Formand i børnefilmklubben Popcorner siden 2012.

Jeg har altid været interesseret i politik. Da jeg gik i gymnasiet var jeg medlem af Centrum-Demokraternes Ungdom. Og så har jeg været medlem af Konservative Folkeparti af flere omgange. Første gang da jeg var ca. 21 år. For 10 år siden var jeg med til at sparke Ny Alliance i gang. Da Naser Khader forlod partiet, fulgte jeg med sammen med hele vælgerforeningens bestyrelse, der ikke kunne forene sig med Anders Samuelsens ultraliberale linje. Efter at Søren Pape blev formand for Konservative Folkeparti, valgte jeg igen at involvere mig aktivt i politik.

Et af mine fokusområder er naturligvis kultur. Men jeg er også meget engageret i, at sikre en god og bæredygtig udvikling af vores byer. Her skal kulturen naturligvis være en drivkraft. Kultur er mange ting. Det er ikke bare kunst og musik. Det er også cafemiljø og tiltrækkende byrum.
Detailhandelen skal have bedre vilkår og rammer end i dag, og vi skal sikre os en bedre sammenhængskraft mellem kommunens to hovedbyer – på sigt med en meget bedre vejforbindelse.
Skolerne – og børns trivsel – er også et af mine fokusområder. Jeg mener, at vi er nødt til at give skolerne råderum til selv at tilrettelægge undervisningen. De lange skoledage er ikke nødvendigvis godt for alle elever. Jeg tror ikke på at kvantitet giver bedre kvalitet.
Og så skal der fortsat være fokus på, at sikre en god integration af kommunens flygtninge/indvandrere. Der skal stilles krav til dem, der kommer hertil. At vi er klare i spyttet om hvad der forventes af dem, fremfor at servere hvilke rettigheder de først og fremmest har. Det mener jeg sikrer den bedste integration – og giver flygtninge/indvandrere den bedste start i en for dem ny kultur.
Jeg håber og tror på, at konservative vil stå stærkt i det nye byråd. Med Annette Mosegaard som spidskandidat har vi den bedste og mest kompetente borgmesterkandidat af alle partier, og jeg mener, at alle i kommunen vil være bedst tjent med hende for bordenden som borgmester for Ikast-Brande Kommune.

Artikler af Bjarne Raabjerg

Derfor er byudvikling så vigtig


Der tales meget om, at centerbyerne - ikke mindst Ikast - trænger til en ansigtsløftning, og at det er vigtigt, at bykernen er attraktiv. At der skal være mere liv, bedre rammer for detailhandelen, flere restauranter og cafeer og så videre.
Jeg har meget ofte hørt det argument imod byudvikling, at vi jo lige så godt kan indse, at vi ikke kan konkurrere med kulturtilbuddene i Herning, handelslivet i Herning City, HerningCentret og de store kædebutikker omkring centret. Derfor kan vi også ligeså godt lade være med at pumpe penge i at skabe attraktive rammer for kultur, cafemiljø og detailhandel.
Men så enkelt er det altså bare ikke.
Den attraktive - og gerne unikke - bykerne, vi skal have skabt, kan vise sig at blive en katalysator for øget bosætning i kommunen. For når folk vælger, hvor de vil bo, ligger kulturtilbud og fritidsmiljø meget højt i de kriterier, der gør sig gældende. På en andenplads. Lige under skolemuligheder.
Men hvorfor så ikke bare prale af et godt erhvervsliv og gode arbejdspladser - og så i øvrigt bare lade folk bo i Vejle, Horsens og Silkeborg - og så kan vi, der i forvejen bor i Ikast, bare benytte os af de mange gode tilbud i Herning?
Vi er en kommune med tusindvis af attraktive arbejdspladser. Det kan vi godt være rigtigt stolte af. Og det er en kæmpefordel for os som kommune. Men kun en lille procentdel vælger at bosætte sig her. Hvorfor er det et problem?
Det er egentlig såre simpelt: Jo flere i den arbejdsduelige alder, vi får til at bo i vores kommune, jo flere skattekroner kommer der ind i kommunekassen. Dermed bliver der flere penge til de ting, vi virkelig har brug for, bl.a. velfærdsydelser. Spares der på at skabe attraktive byrum, og skaber man ikke steder, som folk har lyst til at være, så går det ud over skatteindtægterne, og dermed mulighederne for at imødekomme borgernes ønsker i retning at ældreomsorg, skolestandard og velfærdsydelser i øvrigt.
Hvorfor har vi så svært ved at få indpendlerne til at vælge at bosætte sig i Ikast-Brande Kommune?
Vi er for det første for dårlige til at få fat i de mennesker, der vælger at arbejde her. Vores nabokommuner er langt bedre til at promovere de stærke sider, som de kan tilbyde områdets tilflyttere. Der bliver brugt rigtigt mange kræfter i vores nabokommuner - især mod øst og syd - på at reklamere for de herligheder, der er udenfor vores kommunegrænse. Det er en meget begrænset indsats, der ydes her i kommunen på det punkt. Vi skal være langt mere proaktive i forhold til at gøre indpendlerne interesseret i at bo her. Allerede fra det øjeblik, de har et nyt job - eller muligvis endnu før. Kommunen kunne starte med deres egne medarbejdere.
Den anden store hurdle er netop, at vi rent faktisk også har for lidt at byde på. Vi har ikke stærke sider nok at promovere over for indpendlere og potentielle tilflyttere. Vi mangler ordentlige cafémiljøer og restauranter. Nuvel, vi har faktisk flere gode spisemuligheder. Vores restauranter og cafeer er faktisk fremragende hver for sig. De ligger bare for spredt, åbningstiderne er håbløse, og der er for lidt at vælge imellem. Vi mangler samlingspunkter i byrummet. Strøgcentret er egentlig udmærket - indtil kl. 17.30. Derefter er byen nærmest stendød. Og det skal vi simpelthen have gjort noget ved.
Heldigvis er der kræfter i Ikast, der er blevet opmærksom på, at en attraktiv bykerne er lig med øget bosætning, og dermed øget velfærd og livskvalitet. Visionerne er mange, midlerne er færre, men viljen er størst, så jeg tror og håber på, at ved at løfte i fælles flok, vil vi blive en kommune, som langt flere har lýst til at bo i. Fordi det bare bliver lidt federe at være her.