Forside Personer Politik Kalender Nyheder

  Erhvervspolitik Børne- og ungepolitik Ældre-, sundheds- og omsorgspolitik Kultur-, sports-,turisme- og fritidspolitik Retspolitik


Kultur-, sports-, turisme- og fritidspolitik

Vision
Ikast-Brande har et utrolig sundt og velfungerende kultur-, sports- og fritidsliv. Det skal fortsat dyrkes, opmuntres og styrkes. Vi skal være frontfigur på landkortet, når det drejer sig om kultur, sport og fritid! Hos os skal der være samklang mellem bredde og elite. Det er vores vision, at samspillet mellem bredde og elite skal udvikle sig til gunst for hinanden, idet de er hinandens forudsætninger. Uden bredde- og talentarbejde er der ingen elite, og uden elite er det vanskeligt at skabe bredde. Vi skal derfor turde udvikle nye aktiviteter inden for såvel bredde som elite. Vi tror på udsagnet om ”en sund sjæl i et sundt legeme” og vil derfor arbejde for aktiviteter for såvel den enkelte som for grupper, foreninger og klubber.
Vores vision er, at alle, unge og ældre, friske og syge vil tage et medansvar for deres eget helbred og tage del i motion og kulturaktiviteter, idet vi ved, at det bringer sundhed såvel fysisk som psykisk. Kommunens borgere skal være stolte af kultur-, sports- og fritidslivet, og udefra skal man kende os som en kommune, hvor alle er i fuld gang!
Strategi

Kultur
Borgere i alle aldre søger kulturoplevelser, som et vigtigt element i at forstå sig selv. Derfor ønsker vi, at Ikast-Brande Kommune dels skal videreudvikle de mange eksisterende tilbud, men også medvirke til, at der skabes nye tilbud.
Vi vil derfor arbejde for, at der oprettes udviklingspuljer, der kan være med til at give et økonomisk fundament i en opstartperiode.
Der skal bygges videre på foreningstraditionerne - som en dansk kulturbærer - med motivation og stimulering af det frivillige arbejde i foreningerne. Aktiviteter omkring musik- og billedskoler skal bakkes op, så der sikres tilbud til alle - og ingen må overlades til sig selv og gadehjørnerne. Vi har gode kulturelle institutioner og et rigt forenings- og klubliv. Alle skal de sikres en bæredygtig økonomi og gode grundlæggende rammer.
Vi vil arbejde for, at grundlaget er i orden og derefter give mulighed for, at den enkelte borgers medvirken og indsats belønnes. Vi konservative går ind for, at den enkelte institution, forening og klub får muligheder for at sætte sig eget præg på de aktiviteter, der udøves.
Det offentlige skal være en støtte og ikke en begrænsning. Vi vil animere borgerne til at tage aktiv del i arbejdet og give dem reel indfl ydelse, så kommunen får en så bred vifte af kulturelle tilbud som muligt. Vi ønsker, at Ikast-Brande skal bakke op om såvel kommunens egne kulturelle fyrtårne som nærliggende regionale kulturflagskibe. Vores naboers institutioner og aktiviteter skal ses som et ønskværdigt supplerende tilbud. Vi vil derfor i videst muligt omfang samarbejde med andre om at skabe gode oplevelsesmuligheder for kommunens borgere.
Vi vil også i fremtiden bruge midler på at forskønne vores omgivelser med kunst og kultur, for eksempel arkitektoniske perler og spændende kunstværker på gader, torvepladser og i parker.
Vi tror på, at det vil animere blandt andet borgere og erhvervsliv til at deltage i forskønnelsen af vores byer.

Sport & fritid
Sport og en aktiv fritid gavner vores kommune på mange områder. Ikke mindst når det dyrkes på alle forskellige niveauer som i Ikast-Brande Kommune. Sport på topplan, talentudvikling, sportslig nytækning og flotte faciliteter er med til at sætte kommunen på lands- og verdenskortet. Breddeidrætten og fritidsaktiviteterne gavner borgernes sundhed – fysisk og mentalt. Samtidig er foreningerne med til at løse en række samfundsopgaver, så som integration, pasning, medfinansiering og opgaver af social karakter. Derfor vil vi sikre sporten og foreningslivet de bedst mulige betingelser.
Ikast-Brande Kommune kan i dag tilbyde borgerne et bredt udsnit af tilbud, der rækker fra bredde til elite, og et mangfoldigt foreningsliv med tilbud til borgere i alle aldre og med alle interesser.
Vi konservative vil være med til at sikre optimale forhold for Kommunens elitesportsflagskibe og bakke maksimalt op om det talentarbejde, der udføres, så vi kan fastholde niveauet i den absolutte top og således sikre national og europæisk eksponering.
Kommunens mange eliteaktiviteter skal derfor understøttes inden for lovens rammer og sikres de bedste rammer og støtte. Det høje niveau skaber stolthed hos borgerne i alle aldre, og er således med til at skabe en fælles identitet ikke blot blandt vore egne borgere, men også uden for kommunens og landets grænser.
Kommunen skal forstå at udnytte den store PRværdi, der er i at have så mange eliteidrætsudøvere og arrangementer, som tilfældet er.
Elite og breddesport skal gå hånd i hånd. Vi konservative vil arbejde for, at vi udnytter og videreudvikler den enestående sammenhæng, der allerede er mellem elite og bredde inden for sport - for eksempel fodbold, håndbold, badminton, taekwondo, motorsport, bueskydning.
Sport og sundhed hænger sammen, og derfor vil vi aktivt arbejde for, at sport og motion bliver en integreret del af alle borgeres hverdag. Fysiske aktiviteter i daginstitutioner, skoler, foreninger, klubber, dagcentre, ældrecentre med videre skal prioriteres højt og være en naturlig del i alles dagligdag.
Vi vil arbejde for, at mulighederne er til stede i form af velegnede fysiske rammer både ude og inde, muligheder for et mangfoldigt foreningsliv og konstant fokus på sundhed og fysiske aktiviteter.
Vi også vil sikre mulighed for leg og fysisk aktivitet uden for foreningerne – ikke blot i de to centerbyer, men også i de mindre bysamfund og i det store åbne land. Sammen med de tilbud, der findes i nabobyer som Silkeborg og Herning skal vi gøre Ikast-Brande Kommune til et attraktivt sted – ikke blot at arbejde, men også at bosætte sig eller at besøge som turist.
Turisme
Turisme er et erhverv med et stort uudnyttet potentiale. Vi ønsker, at kommunens turisme skal opprioriteres og opfattes som decideret erhvervspolitik.
Ikast-Brande Kommune har et godt turistmæssigt potentiale både på grund af sin unikke beliggenhed midt i Jylland med nem adgang til alle Jyllands attraktioner, og fordi kommunen råder over noget af Jyllands smukkeste natur for indlandsturisme. Med områder som Bølling Sø, Harrild Hede, Klosterlund, Rørbæk, Skjern Å, Karup Å og Storeåen er der mulighed for afslapning i smukke omgivelser, historisk indsigt og aktiv ferie med for eksempel fiskestang eller kano.
Kommunen er oplagt til golfturisme - både på grund af kommunes egne dejlige og vidt forskellige golfbaner, og fordi man med udgangspunkt i Ikast-Brande Kommune med kort tids kørsel får adgang til en række af landets bedste golfbaner.
Vi vil fokusere mere på turisme. Både i form af endagsudflugter og længerevarende ferie med overnatninger på et af kommunens hoteller eller i et af kommunens sommerhusområder i blandt andet Guldforhoved og Vesterlund ved Rørbæk. Områderne skal opprioriteres og dyrkes som erhvervspolitik, så vi får fortalt omverdenen og vores egne borgere om kommunens mange muligheder.