Forside Personer Politik Kalender Nyheder

Erhvervspolitik Børne- og ungepolitik Ældre-, sundheds- og omsorgspolitik Kultur-, sports-,turisme- og fritidspolitik Retspolitik


Retspolitik

Målsætning for næste valgperiode
Vi vil have et tættere kommunalt samarbejde med politiet i forhold til bl. a. ungdoms- og bandekriminalitet og står for en stram retspolitik, hvor voldsmænd straffes konsekvent og hårdt.Strategi
Konservative står som bekendt for et trygt Danmark uden terror, uden meningsløs vold i gaderne og med en stram retspolitik, hvor voldsmænd straffes konsekvent og hårdt. Denne politik skal være overordnet styrende for alle kommunale aktiviteter, således at forebyggelse af terroraktioner, vold i gaderne bl.a. ved ungdomsbander forebygges via byplanlægning, ved kontrol og ved opdragelse og konsekvens i alle kommunale institutioner og skoler. Kommunale ungdomsinstitutioner skal have et beredskab til at erkende og dernæst forebygge tendenser til bandekultur, fundamentalisme og radikalisering hos ungdommen. Forebyggelse og efterforskning af almindelig berigelseskriminalitet bl.a. indbrud i virksomheder og private hjem skal prioriteres højt ved kommunalt samarbejde med politimyndighederne.
Kommunen skal deltage aktivt i alle bestræbelser på at forebygge ungdomskriminalitet og undgå tilbagefald for ungdomskriminelle. Det gælder både den kriminalitet, som udøves af ungdom over den kriminelle lavalder og ikke mindst den, som udøves af helt unge, hvor kommunen må være den primære aktør.