Forside Personer Kommunal- og Regionsrådsvalg 2017 Kalender Nyheder

Erhverv og arbejdsmarked Børn, unge og uddannelse Sundhed og omsorg
Bosætning og byudvikling
Sport og kulturValgkamp 2017

Kandidater

Sport og Kultur
Udbuddet af sportsgrene skal være større


Konservative vil sikre de bedst mulige rammer for sports- og foreningslivet.  Sport er for alle, og vi skal derfor understøtte både elite- og breddeidræt.

Vi vil være en aktiv medspiller i SportsCampus Ikast-Brande og arbejde for, at Ikast-Brande bliver en Team Danmark Kommune.

Vi skal bruge vores rige sports- og foreningsliv til at få børnefamilier til at flytte til kommunen.Kulturtilbud skal være mere synlige

Kommunens kulturtilbud skal sikre aktivitet og fællesskab i nærmiljøet. Vi skal både have breddekultur og finkultur.

Vi skal styrke kendskabet til nuværende kulturtilbud og sikre udvikling i samarbejde med borgerne.

Vi skal skabe vores egen kultur, som skal indarbejdes i vores byudviklingsstrategi. Et attraktivt nærmiljø med gode kulturtilbud tiltrækker mennesker og skaber liv og virkelyst.