Forside Personer Kommunal- og Regionsrådsvalg 2017 Kalender Nyheder

Erhverv og arbejdsmarked Børn, unge og uddannelse
Sundhed og omsorg
Bosætning og byudvikling
Sport og kulturKommunal- og Regionsrådsvalg 2017

Kandidater
Vores mærkesager:

Mennesker først. Vi vil lytte til borgerne, og alle skal behandles med respekt - uanset alder og vilkår.

Vi vil arbejde for, at erhvervslivet og iværksætterne får bedre muligheder for udvikling.

Vores børn og unge skal være robuste og veluddannede. Derfor skal børnene have gode betingelser for læring og udvikling.

Vores kommune skal udvikles og forskønnes, så der bliver mere liv, og flere vælger os til.


Vi lytter, tænker og handler

Her er næsten alle kandidaterne samlet
Fra venstre: Tonny Høegh-Poulsen, Bjarne Raabjerg, Heinrich Rune, Bent Damholdt, Tony Sharma, Kirsten York Helms, Annette Mosegaard, Dina Raabjerg, Peter Munkholm, Tomas Bjerre Arne Bak Nielsen, Peter Søgaard og Addie Juul


Overordnet politik og målsætning


Ikast-Brande skal være en kommune, hvor det er godt at bo, arbejde og drive virksomhed.

I Ikast-Brande er vi dygtige, flittige og gode til sport. Det skal vi blive ved med at være. Borgerne, virksomhederne, foreningerne og kommunen skal arbejde sammen om, at dette fortsætter.
 
Ikast-Brande er den mest erhvervsvenlige kommune i Danmark. Det skal den også være i fremtiden. Pengene skal tjenes, før man kan bruge dem. Vores erhvervsliv skaber værdier, som kommer os alle til gode. Derfor skal kommunen give erhvervslivet muligheder for at udvikle sig. Konservative vil arbejde for, at endnu flere virksomheder og iværksættere slår sig ned i vores kommune.

Daginstitutioner og skoler er fundamentet for børn og unges læring og udvikling. Vi vil sikre, at børnene får de bedste betingelser for at lære noget i skolen – både fagligt og socialt.

Ældreplejen skal bygge på tillid og respekt. Den enkelte borger skal have indflydelse på sammensætningen af plejetilbuddet. Når en borger er visiteret til hjælp, skal den efterfølgende hjælp være efter borgerens aktuelle behov. Velfærd skal dog ikke være et ”tag-selv-bord”. Fremtidens begrænsede ressourcer til velfærd skal anvendes klogt; hvor der er størst behov, og hvor de gør mest gavn.

Vi vil arbejde for, at indkøb til bosteder, dag- og døgninstitutioner så vidt muligt foretages lokalt under forudsætning af, at det er konkurrencedygtigt.
Vi ønsker udvikling i hele kommunen

Konservative sætter mennesker først. Derfor skal kommunen i fællesskab med borgerne finde løsninger, der giver mening for den enkelte. Regler skal ikke stå i vejen for fornuftige løsninger. Det kan betyde, at vi nogle gange tænker anderledes og tilbyder andet, end det loven foreskriver som minimum. Hjælp skal tage udgangspunkt i borgerens behov. De midler, der er til rådighed inden for området, skal fordeles efter fornuft og ikke skematiske regler.

Ikast-Brande skal være en attraktiv kommune. Vi har et rigt sports- og kulturliv, som både skal understøttes og videreudvikles. Vi vil arbejde for, at flere mennesker får lyst til at bosætte sig i Ikast-Brande. Det kræver en langsigtet plan for byudvikling i hele kommunen, - en udvikling, hvor alle aldersgrupper er repræsenteret.

Kommunen er en stor virksomhed, hvor succes er afhængig af dygtige ledere og medarbejdere. Vi vil kun centralisere opgaver, når det giver mening. Vi ser det som en styrke, at administrationen er tæt på borgerne. Vi skal privatisere, hvor det giver mening, men ikke for enhver pris.
 
Vi vil i stigende grad blive udfordret på økonomien, blandt andet på grund af udviklingen i befolkningens alder og sammensætning. Konservative ønsker fortsat at være borgernes garant for en ansvarlig økonomi.

Vi vil udvikle kommunen igennem handlekraft og initiativ. Vi vil lytte til borgerne og om nødvendigt gå nye veje for at opnå de bedste løsninger. Vi vil øge samarbejdet med andre kommuner, for at styrke Midtjylland. Sammen er vi bedst.